Særskrift

Andris Eivindson Vang og verket hans. Eit 100-års skrift. Valdres folkeskrift nr.1. Skriftstyrar Knut Hermundstad. 1951.
Knut Hermundstad: Valdres Folkemuseum i 50 år. Valdres folkeskrift nr.2. Utan år (1952).
Direktør Nils K. Ødegaaard. Eit 100 års skrift. Valdres folkeskrift nr.3. Skriftstyrar Knut Hermundstad. 1954.
Ivar Aars: No fylgjer ungdomen bussé, før gjette dei geito. Um verb som styrer dativ. Dativ i Valdresmål 2 (artikkel 1, om adjektiv, finst i årbok 1969). 1971.

Knut Hermundstad. Samversskikkar i Valdres

 

 

 

Knut Hermundstad: Samversskikkar i Valdres. Heidersskrift til Knut Hermundstad. Utgjeve av Valdres Folkemuseum, Valdres Historielag, Institutt for folkeminnevitskap og Norsk Folkeminnelag. 1975.