Styret i Valdres Historielag

 Styremedlem  Toril Grønbrekk Etnedal
 Styremedlem  Nils Rogn Ryfoss
 Styremedlem Ingebjørg Moe Røn
 Kasserar  Tore Hovda Vang
 Styremedlem  Jon Bratrud Aurdal
 Styremedlem  Tove Grethe Kolstad Skammestein
 Styremedlem  Arne Erik Fønhus Bagn
For Museet Ole Aastad Bråten Fagernes
 Varamedlem  Anne Marit Framnes Reinli
Varamedlem Ole Listerudbakken Bagn

 

 Revisor  Håkon Einar Berge  Vang
 Materialforvaltar  Anne Marit Framnes  Reinli


Skriftstyret

Leiar                          Nils Rogn Ryfoss
Styremedlem  Gunnar Hauge Lomen
Styremedlem  Gullik Skattebo Fagernes
Styremedlem  Arne Erik Fønhus Bagn
Styremedlem  Ingun Kompen Etnedal
Styremedlem  Odd Arne Rudi Rogne


Valdres bygdeboknemnd

Ivar Aars                                  leiar
Styret i Valdres Historielag   styremedlemmer


Valkomite

Arild Haglund  Bagn
Odd Arne Rudi  Rogne
Berit Nefstad Vang

20230506 134021
Årsmøtet på Tyinkrysset i Vang 6. mai 2023.

Aarsmotet2022
Deler av styret/skriftsstyret samla på årsmøtet i Sør-Aurdal 21. mai 2022.
Bakre rekkje: Tore Hovda, Ivar Aars, Arne Erik Fønhus. Framme: Ingun Kompen, Ingebjørg Moe, Gunnar Hauge, Anna Kristine Hodne, Jorunn W. Steinsvoll og Kristian Bergsund.