Styret i Valdres Historielag

Leiar Arne Erik Fønhus Sør-Aurdal
Kasserar Tore Hovda Vang
Skrivar Ingebjørg Moe Røn
Styremedlem Nils Rogn Ryfoss
Styremedlem Jon Bratrud Aurdal
Styremedlem Tove Grethe Kolstad Skammestein
Styremedlem Toril Grønbrekk Etnedal
For Museet Ole Aastad Bråten Fagernes
Varamedlem Anne Marit Framnes Reinli
Varamedlem Ole Listerudbakken Bagn

 

 Revisor  Håkon Einar Berge  Vang
 Materialforvaltar  Anne Marit Framnes  Reinli


Skriftstyret

Leiar                         Nils Rogn Ryfoss
Styremedlem Ole Aastad Bråten Fagernes
Styremedlem Knut Aastad Bråten Fagernes
Styremedlem Harald Hvattum Brandbu


Valdres bygdeboknemnd

Ivar Aars                                  leiar
Styret i Valdres Historielag   styremedlemmer


Valkomite

Arild Haglund Bagn
Odd Arne Rudi Rogne
Berit Nefstad Vang

20230506 134021
Årsmøtet på Tyinkrysset i Vang 6. mai 2023.

Aarsmotet2022
Deler av styret/skriftsstyret samla på årsmøtet i Sør-Aurdal 21. mai 2022.
Bakre rekkje: Tore Hovda, Ivar Aars, Arne Erik Fønhus. Framme: Ingun Kompen, Ingebjørg Moe, Gunnar Hauge, Anna Kristine Hodne, Jorunn W. Steinsvoll og Kristian Bergsund.