14.05.2024

Mai har tradisjonelt vore årsmøtetid i Historielaget, så også i år. Før møtet kan alle interesserte bli med på omvising i museet til Ingrid og Jon Hjelle. Etter omvisinga blir det årsmøte på gamle Røn skule. Om det blir tid blir det også ein tur oppom tomta til kyrkja som stod på Fystro. Og etter møtet blir det framsyning av teaterstykket "Eg er Tølleiv".
 
27.02.2024
 
SAMRÅDINGSMØTE - Nyttig møte med alle lokallaga i Valdres
 

27. februar var lokallaga i Valdres kalla inn til eit felles samrådingsmøte på Valdres folkemuseum. Dei 14 som møtte fram fekk fyrst ei orientering om Utvandrarjubileet neste år - 200 år sidan utvandringa til Amerika starta. Terje Mikael Hasle Joranger som er direktør på Utvandrarmuseet på Hamar, orienterte om dette, og om den store utvandringa frå Valdres. Link til foredraget ligg under "Møtereferat" på sida her. Her er det også link til orienteringa frå leiar Arne Erik Fønhus og eit referat frå sjølve møtet.
 
17.12.2023

ÅRBOK FOR VALDRES 2024


Ja, det er ei optimistisk overskrift, men målet er at det også neste år skal koma ut ei årbok frå historielaget. Når Ivar Aars no har avslutta gjerninga som skriftstyrar etter 49 årbøker, stod me ved eit vegskilje. Kven skulle ta over, og var det framleis liv laga å gje ut årbok?

Eit historielag har sans for tradisjonar, og etter litt tid i tenkeboksen, er no eit mindre skriftstyre/redaksjon etablert. Ole og Knut Aastad Bråten, Harald Hvattum og Nils Rogn har alt hatt sitt fyrste møte, og målet er at det også neste år blir ei årbok.

Skriv i boka!
Det vil seia, skal det bli årbok må me få inn stoff. Me skal redigere/utforme boka, skrivinga håpar me stort sett andre vil ta seg av. Rundt omkring sit det mange dyktige og kunnskapsrike lokalhistorikarar, både amatørar og meir profesjonelle. Desse håpar me vil hjelpe oss med å få ei årbok som er variert i tema, geografi og tid. Me oppmodar særleg til å få fram stoff frå vår nære fortid. Me har lett for å gløyme at det også er/blir historie.

Stor interesse for lokalhistorie
På Facebooksida vår har me no nær 1 500 medlemmer. Det tolkar me som at det er stor interesse for lokalhistorie og arbeidet vårt. Utan tvil er det mange av medlemmene som kan bidra med stoff til ei årbok, og me oppmodar alle som har idear til artiklar om å ta kontakt med oss. Det treng absolutt ikkje vera lange avhandlingar, me er opne for det meste av lokalhistorisk stoff frå Valdres. Det gjeld ikkje minst gamle foto, helst med gode tekstar til!

PS:
Me kan vel alt no røpe at om det ikkje blir eit spesielt tema i komande årbok, vil det bli rydda plass til litt omtale av Ivar Aars. Han kom inn i skriftstyret i 1968 då den fyrste Årboka kom. I 1975 vart han skriftstyrar, og han har hatt den jobben heilt fram til årets bok. 49 år som skriftstyrar må vel vera Norgesrekord og verdt litt omtale! Om du har ei historie om Ivar, tek me gjerne imot!

 
 06.05.2023
Årsmøtet på Tyinkrysset fjellstue samla 17 deltakarar. I tillegg til dei vanlege årsmøtesakene var det drøftingar om samarbeid med lokallaga, godtgjersle for tillitsvalde, årboka, redaksjon/skriftstyre, vedtektsendringar og omorganisering av styrestruktur. Styret vil få ein god del å ta fatt i. Dei må også få konstituert seg. Me viser til fyldigare referat som vil bli lagt ut seinare.
Her skal me berre få takke dei tre som gjekk ut av styret etter mange trufaste år. Det var leiar Jorunn W. Steinsvoll, nestleiar Ivar Aars og skrivar Gunnar Hauge. Ikkje lett å erstatte nokon av desse, særleg er innsatsen til Ivar formidabel. Han meinte at han kom inn i historielagsarbeid alt i 1966, og han har vore skriftstyrar av årboka heilt sidan 1975. Han avsluttar no gjerninga i sitt nittiande år med å gje ut årgang hundre av Tidsskrift/Årbok.
20230506 142116  20230506 160110  20230506 160557
Jorunn med klubba ho fekk av Magne Hovda          Ivar kan snart nyte pensjonistlivet?                        Gunnar har halde god penn i møteboka.
for å halde styr på alle mannfolka. Lite brukt!
20230506 160815   20230506 161254
Mykje historie desse tre har innabords!                                                                                                          Ingrid og Ivar. Litt meir å sjå til kvarandre
                                                                                                                                                                                framover for desse to?
 
 ****************************
30.04.2023
Me minner om årsmøtet vårt som skal vera i Vang laurdag 6. mai. Frammøte blir ved Øye stavkyrkje kl. 11, der me skal inn og sjå på det nye servicebygget med utstillingar og diverse info om stavkyrkja. Bygget skal offisielt opnast helga etter. Deretter går turen opp i Øvre Dalen til låvemuseet til Aud Kvale. Sjølve årsmøte blir på Tyinkrysset fjellstue.
Dei som abonnerer på "Valdres" kan lesa litt om satsinga ved Øye stavkyrkje her
 
******************************
15.03.2023
Banner II

Valdres Historielag har lenge slite med ei gamal og utdatert heimeside. No har omsider dagen kome då me kan presentere ein ny og forhåpentlegvis meir oppdatert side.

Me har nytta same Nettutviklar som på den forrige sida, Kvisvik Nettutvikling. Her har Tormod vore til stor hjelp med å få på plass det som skal til. I alle fall  er det meste av informasjon på plass, men layouten strevar me litt med. Redigeringsverktøyet er Joomla, og har nokon erfaring med det er det berre å ta kontakt!

Me håpar sida vil gje svar på ein god del om Valdres Historielag, og dei lokale historielaga. Slik i oppstarten er det sikkert ein del maglar, og me ber om tilbakemelding både på rettingar og meir stoff.