Valdres Historielag

Heimeside|Lokallag|Skrifter|Bygdebok|Register

SKRIFTER OG BØKER GJEVE UT AV VALDRES HISTORIELAG.

PERIODICALS AND BOOKS PUBLISHED BY VALDRES HISTORIELAG

Tidsskrift for Valdres Historielag
Årbøker frå 1968
Særskrift
Valdreskalendaren
Nytrykk av eldre skrifter
Bøker frå Valdres Bygdeboks forlag

 

Tidsskrift for Valdres Historielag
Periodicals from Valdres Historielag

43 hefter utgitt frå 1916-67. Ved kjøp av 10 stk., 10% rabatt. Ved kjøp av 20 stk., 20%. Kr 25,- pr. stk.
43 volumes published 1916-1967. price kr 25,- ea. Discount of 10 % with purchase of 10 volumes, 20% with 20 volumes.

Til vanleg 5 hefte à 64 eller 80 sidor i kvart band. Kr 25,- per hefte. 43 hefter i alt.
*Band 1. Skriftstyrar O.K.Ødegaard. 1916-1920. 366 s. (Ved nytrykk av hefte 1 er sidetalet endra to sidor).
*Band 2. Skriftstyrar O.K.Ødegaard. 1921, 1925, 1926-7, 1931. 231 s.
8.-9-årgang (1926-27) er Hermann Ruge: Slidre prestegjeld (1743).
*Band 3. Skriftstyrar Knut Hermundstad. 1933-1937. 324 s.
*Band 4. Skriftstyrar Knut Hermundstad. 1938-1942. 339 s.
*Band 5. Skriftstyrar Knut Hermundstad. 1943-1946. 390 s.+ +plansje.
1. og 2. hefte (21.årgang, 1943) er dr. Mikjel Sørlie: Hedalsmålet. 151 s.
*Band 6. Skriftstyrar Knut Hermundstad. 1947-1951. 388 s.
*Band 7. Skriftstyrar Knut Hermundstad. 1952-1956. 388 s.
*Band 8. Skriftstyrar Johan Skrindsrud (1.-4.hefte) og I.K.Haug (5.hefte). 1958-1962. 392 s.
35.årgang (1958) er Festskrift til Knut Hermundstad. 92 s.
*Band 9. Skriftstyrar I.K.Haug. 1963-1967. 448 s.


Årbøker(frå 1968)
Year books.

Hovudemne i kvart band fyller ikring helvti av kvar bok, dels noko meir. 1968-1981 parallellutgåvor hefta og innbundi, frå 1982 berre innbunden utgåve. Frå 1982 kjem fargeplansjor i tillegg til sidetalet som er oppgjevi.
Skriftstyrarar: I.K.Haug 1968-1973.
Knut Hauge 1974.
Ivar Aars frå 1975.
*1968 Vinje og Valdres 160 s.
*1969 Olav Moe 160 s.
*1970 Frigjeringsvåren 1945 168 s.
*1971 Ferdsle og farvegar 169 s.
*1972 Valdrisar i vesterveg 176 s.
*1973 Valdresbanen 166 s.
*1974 Mikkjel Fønhus 199 s.
*1975 Planteliv 192 s.
*1976 Fuglar 192 s.
*1977 Knut Hermundstad 192 s.
*1978 Fjellet 192 s.
*1979 Hundreårsskiftet 208 s.
*1980 Stølsliv 208 s.
*1981 Knut Hauge 240 s.
*1982 Vatn og vassdrag 240 s.
*1983 Husmannsliv 256 s.
*1984 Skule 288 s.
*1985 April 1940 288 s.
*1986 Helg og høgtid 232 s.
*1987 Sjølvstyre 224 s.
*1988 Reiseliv 264 s.
*1989 Eldre og alderdom 272 s.
*1990 Mellomkrigstid 264 s.
*1991 Barndom 272 s.
*1992 Blidros og Blakken 260 s.
*1993 Skrifter og blad 248 s.
*1994 Post og telefon 272 s.
*1995 Okkupasjonstid 272 s.
*1996 Kledo og klædisbunad 272 s.
*1997 Frå bu til bygnad 272 s.
*1998 Natur og menneske 272 s.
*1999 På flyttefot 272 s.
* 2000 Valdres i 1000 år 321 s.
* 2001 Fortid samla i notid 290 s.
* 2002 Olav Thorsrud 290 s.
* 2003 Valdreshumor 290 s.
* 2004 Den gløymde diktaren 290 s1 s.
* 2005 Mari og Kari statt upp no290 s.
* 2006 Helse 290 s.
* 2007 Hytteliv 256 s.
* 2008 Samlingsstello 256 s.
* 2009 Song 256 s.
* 2010 Handverk 288 s.
* 2011 Fly og flyging256 s.
* 2012 Industri 256 s.
* 2013 Følkemusikkk 256 s.
* 2014 1814
* 2015 Historielag 288 s.

Pris: 1968-81, kr. 40,-. 1982-93, kr. 90,-. 1994-97, kr.160,-. 1998-99, kr. 190,-. ........... 2000 - 2009 kr 220,- ..2010-2012 kr. 240,- ...2013 kr. 250,-

Særskrift
Special editions..................................................................................................................................... *Andris Eivindson Vang og verket hans. Eit 100-års skrift. Valdres folkeskrift nr.1. Skriftstyrar Knut Hermundstad. 1951. 96 s. Pris kr 25,-
*Knut Hermundstad: Valdres Folkemuseum i 50 år. Valdres folkeskrift nr.2. Utan år (1952). 48 s.
*Direktør Nils K. Ødegaaard. Eit 100 års skrift. Valdres folkeskrift nr.3. Skriftstyrar Knut Hermundstad. 1954. 146 s. Innb. Pris kr 50,-
*Ivar Aars: No fylgjer ungdomen bussé, før gjette dei geito. Um verb som styrer dativ. Dativ i Valdresmål 2 (artikkel 1, om adjektiv, finst i årbok 1969). 1971. 32 s. Pris kr 25,-.
*Knut Hermundstad: Samversskikkar i Valdres. Heidersskrift til Knut Hermundstad. Utgjeve av Valdres Folkemuseum, Valdres Historielag, Institutt for folkeminnevitskap og Norsk Folkeminnelag. 1975. 224 s. Innb. Til sals på Valdres Folkemuseum

Valdreskalendaren
Årleg kr 135,-.
Valdres calendar: Yearly kr 135,-.

Historielaget ved Ivar Aars var med som redaktør av kalendaren i åri 1986-95, kalendaren kom ut i 1982 (eldre bileto), 1984 (rosemåling) med Kari Ruud Flem som utgjevar. Dei fylgjande 8 kalendarar var 1986 (gamle foto av Marthinius Skøyen), 1989 (gamle foto av Jens Robøle), 1990 og 1991 fargefotokonkurranse, 1992 altartavlo, 1993 fargefotokonkurranse, 1994 gamle foto frå arbeidsliv, 1995 måleri av Per Aabel. "Valdres" forlag gav ut kalendar 1996 (måleri av Arne Paus). Så tok Valdres Historielag over:
* 1998 Gamle kyrkjepostkort.
* 1999 13 valdresmålarar.
* 2000 Valdres gjennom 1000 år.
* 2001 Valdres fokemuseum.
* 2002 Valdresdiktarar.
* 2003 Postkort frå Valdres.

Nytrykk av eldre skrifter
Reprinted books.
*O.K.Ødegaard: Valdresfolk (utan nyutgjevar og årstal, vart prenta oppatt i 1980, fyrste utgjevar var Erik Gunleikson 1919. 177 s.). Pris, kr. 60,-.
*Mons G.Hagen: I Valdres - i Valdres. Stubba på slidremål (1997, fyrsteutgåve 1971 Noregs boklag, 164 s.). Pris kr. 220,-. Reprinted 1997.
*O.K.Ødegaard: Gamalt fraa Valdres, i tre band (1997, opphavleg sju band 1911 - ca 1932 (årstal vantar i band 7). Nyutgåve 329 + 309 + 411 s.). Pris kr. 540,-, kr. 180,- pr band.
"Memories from Valdres". A 150-year anniversary issue, based on 11 volumes which O. K. Ødegaard published from 1916-32. 3 volumes at kr 180,- ea. Printed 1997.

*Tore Ey: "Vang o Slidre" (1999. Fyrste utgåva 1916. Opptrykk 1971) Pris ca kr. 600,-.
A lot of information about the farms and people residing on them during the years up to 1865, and covering Øystre Slidre, Vestre Slidre og Vang. 800 p. Nkr 650,-. Reprinted 1972 and 1999.

· O. K. Ødegaard . Gamalt fraa Valdres/
· M. G. Hagen. "Stubba på sliremål". Kr. 220,-.
· Tore Ey. "Vang og Slire".

Valdres Bygdebok

Bøker frå Valdres Bygdeboks forlag

BOOKS FROM VALDRES BYGDBOKS FORLAG

Bøkene om gardar og slekter i Valdres er kalla "Bind I", og omfattar historia til gard og bygd og folket som bur og budde der so langt attende ein kan koma. Bind I for dei seks kommunane er spesifisert slik:
The collection of parish records in the 6 communities in Valdres is called "Bind I", and comprises a historical description of parishes, farms and families residing there now or in the past. Bind I for the 6 Valdres communities is specified as follows:
· Andres Frøholm, Gardar og slekter i Vang. Volume B and C. Publ 1991. 1900 p. Nkr 300,- ea- Volume A NOK 500,-
· Geir Beitrusten, Gardar og slekter i Vestre Slidre. Volume A and B " 1980. 880 p. " 350,- ea. (Reprinted 2001).
· Geir Beitrusten, Gardar og slekter i Øystre Slidre. Volume A and B. " 1987. 880 p. " 275,- ea.
· Harald Hvattum, Gard og bygd i Etnedal. Volume A, B and C. " 1990. 1480 p. " 350,- ea. (900,- for all)
· Jon Ola Gjermundsen, Gard og bygd i Sør-Aurdal Volume A, B, C and D " 1992 2500 p. " 230,- ea. (1000,- for all).
· Mona Dalen, Harald Hvattum, Sonja M Innselset, Ingar Ranheim og Bjørn Gunnar Østgård, Gard og bygd i Nord-Aurdal. Band A 2005, 650 p. Nok. 600,- - Band B (Hovudredaktør Harald Hvattum) 2012 560 p NOK. 600,- Band C (Hovudredaktør Harald Hvattum) 2013 731p NOK 650,-.
The next volume of Gard og bygd i Nord-Aurdal is expected published 2014 - 15

Bind 2. Div. forfattere Natur, geologi, oldtid, gardsnamn, folk
Several authors. Nature, geology, olden time, place names, people " 1958 426 p. " 150,- .

Bind 3/I. Anders Frøholm. Valdres si historie til 1814/Valdres history up to 1814.
Per Lillebrenn. Krigen i Valdres/The war 1940-45 in Valdres.
Knut Hermundstad. Elektrisiteten i Valdres/When electricity came to Valdres " 1972. 690 p. " 150,-

Bind 3/II. Harald Hvattum. Valdres si historie 1814-1900. Venta ferdig år 2001
Valdres history from 1814-1900. Expected published during 2001.

Bind 4. Knut Hermundstad et al. Handel, samvirke, sanferdsel
Trading, co-operatives, communication Publ 1954 540 p. Nkr 150,-.

Bind 5/I. Div. forfattere Villdyr, veiding, fiske, samferdsel, turistfedrsel,
Handverk og handverarar.
. Sveral authors Wild animals, hunting and fishing, tourism, crafts " 1964 840 p. " 150,-.
and craftsmen.

Bind 5/II. Div. forfattere Næringsvegane i Valdres
Several authors. Trade and livelihood in Valdres. " 1964 630 p. " 150,-.

Bind 6. Div forfattere Skulesoga, kyrkjene, lag, folketonar, folkedikting,
spelemenn, slåttemusikk, "Valdres", Valdres folkemuseum
Several authors. School history, church, associations, folkmusic, performing
artists. "Valdres". Valdres Folkmuseum. "
1972 630 p. " 150,-.

Bind 7. Øystein Gaukstad. Valdrestonar
"Valdres tunes". An extensive collection of vocal folktunes " 1968 750 p. " 150,-.

Bind 8/I and II. Trygve Bjørgo. Valdresidrett.
The sports history of Valdres.
Sportsmen and women. 2 volumes Publ. 1992 p. Nkr 350,-.


Bygdebøkene er bunde inn i granitol, men bind 3, 5, 6 og 7 kan også fåast i skinn til kr 200,-.

The whole collection of bygde-books has granitol binding. However, Bind 3, 5, 6 and 7 are in stock with leather binding at a price of Nkr 200,- each.

Har du spørsmål - send ein epost til bokforvaltaren

Questions - send a mail to bokforvaltar

 


Årbok 1996


Årbok 2007


Årbok 2008


Årbok
2009

<
Årbok 2010


Årbok 2011


Årbok 2012


Årbok 2013

Årbok 2015

 

 
 
  Heimeside|Lokallag|Skrifter|Bygdebok|Register
formgjeving: Nils Leine