Heimeside|Lokallag|Skrifter|Bygdebok|Register

Tilbake

SØR-AURDAL HISTORIELAG

Sør Aurdal Sør Aurdal

Sør-Aurdal Historielag,

Leiar:
Arild Haglund, 2930 Bagn.
Tlf. 61349208.
E-post: arildhaglund@c2i.net

Utgjevne bøker:

  • Sagn og Soge i Søndre Ourdahl. Årgang 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94 og 96, kr 75,- pr stk.. Årgang 98, kr 90,-. 1984 er utseld.
  • O.L Kirekberg: Minder fra Valdres 1993. Kr 150,-.
  • Dagboksnotater fra gutta i Bavassfaret. 1995. Kr 60,-.
  • Ord og uttrykk frå Sør-Aurdal. Kjem snart.
  • Bestill hjå Andres Garthus, 2930 Bagn. E-post: garthus@online.no
  • Registrerte kulturminne: Nr. 1 - 82.

 
  Har du spørsmål så ta kontakt med: kontaktperson  
  Heimeside|Lokallag|Skrifter|Bygdebok|Register