Valdres Historielag

Heimeside|Lokallag|Skrifter|Bygdebok|Register
Einangssteinen
Einangssteinen

VALDRES HISTORIELAG

SKRIFTER OG BØKER GJEVE UT AV VALDRES HISTORIELAG
PERIODICALS AND BOOKS PUBLISHED BY VALDRES HISTORIELAG


Knut Hermundstad, Andris Eivindson Vang og livsverket hans/and his aim in life. Published 1951. price kr 125,-.
Div. forfattere /Several authors, Valdres Folkemuseum, 50 år. 50 year anniversary. " 1954 " " 10,-.
Div. forfattere/ Several authors, Director Nils K. Ødegaard, 100 årsskrift. 100 year anniversary " 1954 " " 150,-.

Tidsskrift for Valdres Historielag
Periodicals from Valdres Historielag

43 hefter utgitt frå 1916-67. Ved kjøp av 10 stk., 10% rabatt. Ved kjøp av 20 stk., 20%. Kr 25,- pr. stk.
43 volumes published 1916-1967. price kr 25,- ea. Discount of 10 % with purchase of 10 volumes, 20% with 20 volumes.

Årbøker.
Year books.
· Årbøker. Year books, Hefta/paperback. Published 1968-81, kr 40,-.
· Årbøker. Year books, hardcover. " 1982-93, " 90,-.
· Årbøker. Year books, " " 1994-97, " 160,-.
· Årbøker. Year books, " " 1998,- " 190,-.

Valdreskalenderen. Årlig kr 135,-.
Valdres calendar: Yearly kr 135,-.

Opptrykte bøker.
Reprinted books.

· O. K. Ødegaard . Gamalt fraa Valdres/"Memories from Valdres". A 150-year anniversary issue, based on 11 volumes which O. K. Ødegaard published from 1916-32. 3 volumes at kr 180,- ea. Printed 1997.
· M. G. Hagen. "Stubba på sliremål". Reprinted 1997. Kr. 220,-.
· Tore Ey. "Vang og Slire". A lot of information about the farms and people residing on them during the years up to 1865, and covering Øystre Slidre, Vestre Slidre og Vang. 800 p. Nkr 650,-. Reprinted 1972 and 1999.

Vangssteinen
Vangssteinen
 
Har du spørsmål så ta kontakt med:
kontaktperson
 
  Heimeside|Lokallag|Skrifter|Bygdebok|Register
formgjeving: Nils Leine