Valdres Historielag

Heimeside|Lokallag|Skrifter|Bygdebok|Register

Tilbake

 

HISTORIELAG I NORD-AURDAL

 

 


Skrautvål Historielag,

Kontaktperson: Ola N Døvre, 2900 Fagernes - tel 911 23 185

Hefter:
Småskrift nr 1. Karihuskampen. Minnestein om varslingsposten frå 1939.
Småskrift nr 2. Hefte om husmannsplassen på Kviteberg.

Registrerte kulturminne under Nord-Aurdal nr. 26 - 40. Nr 71 - 89(Danseplassar)


Ulnes og Svenes Historielag,

Kontaktperson:
Jahn Bøhre Jahnsen,
2918 Ulnes.
Tlf 61363232.
E-post. kamjahn@tiscali.no.

Registrerte kulturminne under Nord- Aurdal nr.1 - 25.


Aurdal Historielag,

Kontaktperson:
Bergit Bruhallen
2910 Aurdal,
tlf. 61364523.

 

Registrerte kulturminne under Nord-Aurdal nr. 41 - 63.


 
 
Har du spørsmål så ta kontakt med:
kontaktperson
 
  Heimeside|Lokallag|Skrifter|Bygdebok|Register