Valdres Historielag

Heimeside|Lokallag|Skrifter|Bygdebok|Register

Lokallaga

Alle Valdreskommunane har lokallag. I nokre kommunar er det fleire lag.
På kartet kan du klikka på den kommunen du er interessert i.

 


Årbok 2007

 
Har du spørsmål så ta kontakt med:
kontaktperson
 
  Heimeside|Lokallag|Skrifter|Bygdebok|Register

formgjeving: Nils Leine,.2975 Vang i Valdres

Øystre Slidre Vang Vestre Slidre Ulnes og Svenes Aurdal Skrautvål Etnedal Sør-Aurdal