Valdres Historielag

Heimeside|Lokallag|Skrifter|Bygdebok|Register
Tilbake


Valdres bygdeboks forlag.

Utgjevingar. (To the English version)

Utkomne band av Valdres Bygdebok. Band 4, 7 og 8 er òg komne i parallellutgåvor i eiga innbinding i serien Valdres Bygdebok.

Bøkene kan tingast hjå bokforvaltaren - E-post: bokforvaltar@valdreshistorielag.no

Band 1.

  1. Gard og bygd i Etnedal. Band A. Bygdehistorie. Bustader og slekter i Nord-Etnedal. Forfattar: Harald Hvattum, skriftstyrar Ivar Aars. 1989. 452 s. Pris, kr. 350,-.
  2. Gard og bygd i Etnedal. Band B. Bustader og slekter i nørre delen av Bruflat sokn. Forfattar: Harald Hvattum, skriftstyrar Ivar Aars. 1990. 464 s. Pris, kr. 350,-.
  3. Gard og bygd i Etnedal. Band C. Bustader og slekter i sørre delen av Bruflat sokn. Etnedalssongar. Etnedalsbibliografi. Register for band A-C. Forfattar: Harald Hvattum, skriftstyrar Ivar Aars. 1990. 576s. Pris, kr. 350,-. Alle tre band, kr. 900,-.
  4. Gard og bygd i Sør-Aurdal. Band A. Reinli og Vestre Bagn. Forfattar: Jon Ola Gjermundsen, skriftstyrar Ivar Aars. 1987. 730 s. Pris, kr. 300,-.
  5. Gard og bygd i Sør-Aurdal. Band B. Kyrkjebjørgo, Øystre Bagn, Leirskogen, Dølve og Hølera. Forfattar: Jon Ola Gjermundsen, skriftstyrar Ivar Aars. 1988. 743 s. Pris, kr. 300,-.
  6. Gard og bygd i Sør-Aurdal. Bind C. Garthus, Tollevsrud og Strømmen. Forfattar: Jon Ola Gjermundsen, skriftstyrar Ivar Aars. 1990. 403 s. Pris, kr. 230,-.
  7. Gard og bygd i Sør-Aurdal. Bind D. Opplaget er utselt ! Hedalen og Vassfaret. Forfattar: Jon Ola Gjermundsen, skriftstyrar Ivar Aars. 1992. 651 s. Pris kr. 300,-. Alle 4 band, kr. 1.000,-.
  8. Gardar og slekter i Vang. Del A. Øye sokn eller Dalen. Vestsida i Vang sokn. Forfattar: Anders Frøholm, skriftstyrar Ivar Aars. 1985. 906 s. Pris, kr. 500,-.
  9. Gardar og slekter i Vang. Del B. Austsida i Vang sokn. Forfattar: Anders Frøholm, skriftstyrar Ivar Aars. 1990. 557 s. Pris, kr. 300,-.
  10. Gardar og slekter i Vang. Del C. Høre sokn. Forfattar: Anders Frøholm, skriftstyrar Ivar Aars. 1991. 463 s. Pris, kr. 300,-.
  11. Gardar og slekter i Vestre Slidre. Band A - Lomen og austsida i Slidre sokn.[Forfattar: Geir Beitrusten,skriftstyrar P.Lillebrænd. 1979. 884 s. Tillegg: Rettingar til "Gardar og slekter i Vestre Slidre", 7 s. Pris, kr. 300,-
  12. .Gardar og slekter i Vestre Slidre. Band B - Slidre sokn, vestsida av Slidrefjorden og Røn sokn. [Forfattar: Geir Beitrusten,skriftstyrar P.Lillebrænd. 1979. 884 s. Tillegg: Rettingar til "Gardar og slekter i Vestre Slidre", 7 s. Pris, kr. 300,
  13. Gardar og slekter i Nord-Aurdal. Del A. Skrautvål sokn (gardsnummera 1-17). Forfattarar: Mona Dalen, Sonja Innselset, Harald Hvattum, Bjørn Gunnar Østgård og Ingar Ranheim; skriftstyrar: Ivar Aars.2005. 655 s. Pris kr. 600,-
  14. Gardar og slekter i Nord-Aurdal. Del B. Skrautvål sokn synna skogen (gardsnummera 18-26 og 27-34). Forfattarar: Harald Hvattum,Mona Dalen, Sonja Innselset, Bjørn Gunnar Østgård og Ingar Ranheim; skriftstyrar: Ivar Aars. 2012. 560 s. Pris kr. 600,-
  15. Gardar og slekter i Nord-Aurdal. Del C. Ulnes sokn (gardsnummera 36-57). Forfattarar: Harald Hvattum. Biletredaktør: Helge Gudheim. Grendekapittel: Jahn Børe Jahnsen. - Deler av gards og slektshistoria byggjer på tidlegare innsamla og dels bearbeidd material frå Mona Dalen, Sonja Innselset, Bjørn Gunnar Østgård og Ingar Ranheim; skriftstyrar: Ivar Aars.2013. 731 s. Pris kr. 650,-
  16. Gardar og slekter i Nord-Aurdal. Del C. Svenes sokn (gardsnummera 58-84). Forfattarar: Harald Hvattum. Biletredaktør: Eirunn Steinsfjord. Grendekapittel: Ivar Aars. - Deler av gards og slektshistoria byggjer på tidlegare innsamla og dels bearbeidd material frå Mona Dalen, Sonja Innselset, Bjørn Gunnar Østgård og Ingar Ranheim; skriftstyrar: Ivar Aars.2015. 912 s. Pris kr. 650,-

I 1999 kom nytt opptrykk i to bind.

 • Gardar og slekter i Øystre Slidre. Del A. Hegge og Lidar. Forfattar: Geir Beitrusten, skriftstyrar Ivar Aars. 1987. 439 s. Pris, kr. 275,-. Få bøker att (hausten 2010)
 • Gardar og slekter i Øystre Slidre. Del B.Volbu og Rogne. Forfattar: Geir Beitrusten, skriftstyrar Ivar Aars. 1987. 438 s. Pris, kr. 275,-.. Nokre uinnbundne bøker på lager.

Band 2.
Natur, oldtid, målføre, gardsnamn og folk. Skriftstyrar Knut Hermundstad. (1959). 4s.

Innhald:

  1. Jul Haganæs: Valdres vaknar (dikt).
  2. Knut Hauge: Eventyret om Valdres.
  3. Peder Lillebrænd: Valdres frå geologisk synsstad.
  4. Bjørn Hougen: Valdres i oldtiden.
  5. Olav T. Beito: Valdresmålet.
  6. Johs. Sivesind: Runene i Valdres.
  7. Mikjel Sørlie: Om gardsnamna og den eldste busetnaden i Valdres.
  8. Torstein Høverstad: Folket i Valdres.
  9. Mikkjel Fønhus: Valdreser som dro ut.
   1. Pris, kr. 150,-.

Band 3.

Fyrste delen.
Skriftstyrar P. Lillebrænd. 1972. 690 s.
Innhald:
1. Anders Frøholm: Valdres politiske, kyrkjelege, sosiale og økonomiske soge (til ikring 1800).
2. Peder Lillebrænd: Krigen i Valdres 1940.
3. Knut Hermundstad: Elektrisiteten i Valdres.

Pris, granitol kr. 150,-. Skinn kr. 200,-.

Andre del, Valdressoga frå 1814 til 1914.

Pris for fyrste og andre del tilsaman: Kroner 500,-

 

Band 4.

Handel, samvirke og samferdsel. Skriftstyrar Knut Hermundstad. 1954. 540 s.
Innhald:
1. Knut Hermundstad: Riksutsyn over handelen til han vart frigjeven.
2. Knut Hermundstad: Bondehandelen.
3. Knut Hermundstad: Driftehandelen.
4. Knut Hermundstad: Skreppehandelen.
5. Knut Hermundstad: Den eldste landhandelen.
6. Knut Hermundstad: Den nyare landhandelen frå ikr. 1840.
7. Knut Hermundstad: Den kulturelle utvikling av handelen.
8. Knut Hermundstad: Utspørjing av dei eldste Valdres-landhandlarane.
9. Knut Hermundstad: Valdres Handelsstands Forening (V.H.F.) i 60 år, frå 1892-1952.
10. Knut Hermundstad: Valdres-kjøpmenn 1952.
11. Knut Holden: Samvirkelaga i Valdres.
12. Knut Hermundstad: Samvirkelagssstyrarar 1953.
13. Andris Hamre: Bondesamyrket i Valdres.
14. Fleire forfattarar: Samferdsel i Valdres frå dei eldre tider av (om vegar, Valdresbanen, bilferdsla, postverket, telefon og telegraf, skysstell og herberge).

Pris, kr. 150,-.


Band 5. Næringsvegane.
Fyrste del.
Villdyr og veiding, fiske, turistferdsel, handverk og handverkarar. Skriftstyrar Knut Hermundstad. 1964. 844 s.
Innhald:
1. Knut Hermundstad: Villdyr og veiding.
2. Knut Hermundstad: Fisket.
3. Knut Hermundstad: Turistferdsel.
4. Handverk og handverkarar (fleire forfattarar, om ymse handverk, klede og kvinnehandverk, mannshandverkarar)

Pris, granitol kr. 150,-. Skinn kr. 200,-.

Andre del.
Skriftstyrar Knut Hermundstad. 1964. 639 s.
Innhald:
1. Karin Mellbye Gjesdal: Vevkunst i Valdres.
2. Knut Hermundstad: Valdres-ting på museum utaom Valdres.
3. Sigrid Hamre: Valdres husflitslag.
4. Gullik Kirkevold: Dei viktigaste og mest sjeldne viltvaksande planter i Valdres.
5. Per Tuff: Husdyrbruket i Valdres før og nå.
6. Knut Hermundstad: Stølsbruket.
7. Eirik Fossbråten: Jordbruk, jordbruksreiskap og hagebruk.
8. Olav Moen: 4-H-klubbane i Valdres.
9. Knut Ødegård: Skogbruket i Valdres.
10. Knut Hermundstad: Industri i Valdres.
11. Asbjørn Landmark: Valdres handverkarforening.
12. Kolbjørn Sukke: Byggjeskikkane i Valdres.
13. Asbjørn Landmark: Bygdebrannkassone.
14. Gunnar Skrutvold: Bankar og bankverksemd i Valdres.
15. Gunnar Skrutvold: Bankane i Nord-Aurdal.
16. Eivind Sæteren: Søndre Aurdal Sparebank.
17. Andris Hamre: Vestre Slidre Sparebank.
18. Anders Fossbråten: Etnedal Sparebank.
19. Anders H. Hermundstad: Vang Sparebank.
20. Hans Kiærnet: Christiania Bank og Kreditkasse, Bagn og Fagernes.
21. Haldor Hegge: Øystre Slidre Sparebank.
22. Anne Ødegaard: Kosthald og levevis.

Pris, granitol kr. 150,-. Skinn kr 200,-.

Band 6. Skule, lag, folkemusikarar og annan kultur.
Skriftstyrar Knut Hermundstad. 1968. 638 s.
Innhald:
1. P.Lillebrænd og Johan Skrindsrud: Valdres skulesoga.
2. Knut Hermundstad og Olav Moe: Folkemusikarar i Valdres.
3. Arne Bjørndal: Slåttemusikken i Valdres.
4. Nils Hovi: Folkedikting i Valdres. Bunden stil.
5. Knut Hermundstad: Valdres-folkeminne i prosastil.
6. Hallvard Dokken: Bladdrift i Valdres.
7. Andres Høyne: Valdres Ungdomslag.
8. Ivar Onstad: Valdres-laga i Oslo.
9. Ottar Opheim: Valdres Sanglag og Valdres Musikklag.
10. Kristelege samskipnader:
11. Knut Hermundstad: Det norske misjonsselskap (NMS)
12. Knut Hermundstad: Norsk Luthersk Misjonssamband.
13. Signe Nes Håre: Santalmisjonen i Valdres.
14. Jon Bonlid: Indremisjonen i Valdres.
15. Knut Hermundstad: Sundagsskulen i Valdres.
16. Ungdomsarbeid i Valdres utanom Valdres ungdomslag (M.Gladhaug: Norges kristelige ungdomsforbund.Kristelege ungdomslag. Ivar Aars: Speiararbeidet i Valdres).
17. Valdrisar på misjonsmarkene (diverse forfattarar).
18. Knut Hermundstad: Sjømannsmisjonen.
19. Knut Hermundstad: Dissentarar.
20. Andres Hamre: Bondelaga og Bonde- og Småbrukarlaga.
21. Marit Robøle Melby: Bondekvinnelaga i Valdres.
22. Kristina Windingstad: Valdres krins av Norges Husmorforbund.
23. Ragnhild Bø Fossbråten: Fråhaldsarbeidet i Valdres.

Pris, granitol kr. 150,-. Skinn kr 200,-.


Band 7. Valdrestonar.

Forfattar Øystein Gaukstad, skriftstyrar P. Lillebrænd. 1973. 263 s. + notar melodiar
upaginert).

Pris, granitol kr. 150,-. Skinn kr. 200,-.

Band 8. Valdresidrett.

Fyrste del.
Forfattar Trygve Bjørgo, skriftstyrar Ivar Aars. (Historisk oversyn, idrettslag i Valdres). 1992. 449 s.
Andre del.
Forfattar Trygve Bjørgo, skriftstyrar Ivar Aars. (Idrettsutøvarar, skyttarlag). 1992. 533 s.

Pris for to band kr. 350,- .

Attende - To the English version


Valdres bygdebok

Nord-Aurdal - band D

 
Har du spørsmål så ta kontakt med:
kontaktperson
 
  Heimeside|Lokallag|Skrifter|Bygdebok|Register formgjeving: Nils Leine, 2975 Vang iValdres